За проекта

Платформата за провеждане на анкети е създадена по програмата "Учим заедно: Повишаване на уменията за саморегулирано учене и социално-емоционални умения" на Фондация "Заедно в час" с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България"

"Учим заедно" е инициатива, стартирала през 2021 година, като за две години провежда две различни програми, насочени към развитието на уменията на учениците и натрупването на знания. Основната й цел е да мотивира училищата да създадат и приложат на практика нови модели на преподаване, които са устойчиви и водят до повишаване на уменията на учениците. Повече за програмата, новини и предстоящи конкурси можете да откриете на тази страница.

Данни за проекта:

Checkmark icon
10 училища
Checkmark icon
120+ обхванати учители
Checkmark icon
1000+ обхванати ученици
Checkmark icon
10 проведени обучения
Checkmark icon
6 населени места

Основната цел на платформата е да даде възможност на учителите да развиват различни умения на учениците си, базирайки се на данни за текущото ниво на развитие. Това е първият инструмент в България, позволяващ на учителите да провеждат с учениците си апробирани анкети, да проследяват напредъка на възпитаниците си и да сравняват уменията им с уменията на връстниците им от цялата страна.

По създаването на ресурсите в подкрепа на развитието на уменията на учениците работиха и 10 училища през учебната 2023/2024 г., включени в програма “Учим заедно”. Описаните дейности са приложени в реални часове и показват възможностите за работа с различни ученици и в различен контекст.

Image of Marian Rankov, head of Learn Together educational program

Основната цел на платформата е да даде възможност на учителите да развиват различни умения на учениците си, базирайки се на данни за текущото ниво на развитие. Това е първият инструмент в България, позволяващ на учителите да провеждат с учениците си апробирани анкети, да проследяват напредъка на възпитаниците си и да сравняват уменията им с уменията на връстниците им от цялата страна.

По създаването на ресурсите в подкрепа на развитието на уменията на учениците работиха и 10 училища през учебната 2023/2024 г., включени в програма “Учим заедно”. Описаните дейности са приложени в реални часове и показват възможностите за работа с различни ученици и в различен контекст.

— Мариян Ранков, ръководител на програма "Учим заедно"

Партньори по проекта:

Zaedno v chas logo

Фондация „Заедно в час” е една от най-активните образователни организации в България, която вече 13 години работи за осигуряването на равен достъп до качествено образование на всяко дете в България. За тази цел фондацията развива нови учители, подкрепя цели училищни екипи и изгражда партньорства за въвеждането на добри практики в образователната система.

America for Bulgaria Foundation logo

Фондация „Америка за България” е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната. Фондацията е плод на успеха на Българо-американския инвестиционен фонд (БАИФ), създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: www.us4bg.org.

IRE logo

Институт за изследвания в образованието е независим изследователски център, чиято мисия е да подпомага развитието на модерна образователна система в България чрез осъществяване на приложни изследвания и осигуряване на аналитичен капацитет за провеждане на основани на доказателства политики.

Appolica logo

Appolica Appolica е българско стартъп студио, което изгражда стартиращи компании. То предоставя цялостна подкрепа на стартъпите, с които работи, за да гарантира успешното развитие на всяка идея. От създаването си през 2015 г. досега компанията е била партньор на повече 100 стартъпа от над 30 държави, сред които Tide, OnTheMarket, Sightline Climate и Proximie, изигравайки ключова роля в скалирането на операциите им.

Prepodavame.bg logo

Prepodavame.bg е сайт за учители, който събира на едно място полезна информация за преподаватели, практични образователни ресурси, разработени уроци, видеокурсове и стратегии за по-добро преподаване. Сайтът е най-голямата и бързо развиваща се платформа за педагогически специалисти в България с над 20 000 потребители.

Направете своята регистрация в платформата напълно безплатно

Вече имате регистрация ?Влезте от тук

Регистрирай се