Изследвай и развивай своите умения и уменията на учениците

Платформа за анализ на уменията за саморегулирано учене при ученици, чрез резултати от различни анкети.

Регистрирай се
Icon of dart in a bullseye

Използвай данни и развивай учениците си по оптимален за тях начин

Това е първият инструмент в България, позволяващ на учителите да провеждат с учениците си апробирани анкети, да проследяват напредъка на възпитаниците си и да сравняват уменията им с уменията на връстниците им от цялата страна.

Платформата пести време на преподавателите както в събирането и анализа на ключови данни, така и в търсенето на работещи стратегии за развитие на умения, необходими на учениците в 21. век.

3 анкети, чрез които ще започнем да разбираме учениците по-добре

Чрез използването на анкети и анализирането на данни от тях, платформата цели да помогне на учителите да разбират повече уменията за учене на своите ученици и да развиват по-добре техния потенциал.

Научете повече за проекта
Glasses illustration
Number seven
суперсили на учителя
Анкета
“7 суперсили на учителя”

Анкетата позволява на учителите да получат структурирана обратна връзка от своите ученици относно начина им на преподаване.

Light bulb illustration
Саморегулирано учене
Анкета
“Саморегулирано учене”

Анкетата показва нивото на саморегулирано учене на учениците и предоставя детайлна информация, къде учителите могат да фокусират усилията си.

Heart-shaped illustration
Социално-емоционални умения
Анкета
Социално-емоционални умения

Тази кратка анкета позволява на учителите да проучат нагласите на учениците за техния час.

Направете своята регистрация в платформата напълно безплатно

Вече имате регистрация?Влезте от тук

Регистрирай се

За учениците

Обективен и индивидуален начин на оценяване на всяко дете

Платформата помага на учениците в развитието на умениятя им за учене.

Illustration of a boy solving questionnaire next to an image of a survey platform for students
Illustration of two teachers looking into a computer screen next to an image of platform for student surveys

За учителите

Анализ на данни за всеки един ученик

Платформата помага на учителите да открият реалните нужди на учениците си и да работят целенасочено за развитието на уменията им.

Регистрирай се